Finalista "Eventu roku" w kategorii "Integracja" wg kapituły branży eventowej MP Power Awards

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie www.rajdrowerowy.pl („Serwis”) jest Compani Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, KRS 0000474079 NIP 8943047901 REGON 022222083.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@rajdrowerowy.pl, pisemnie na adres: Compani Sp. z o. o., inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław. 

Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym, a także udostępnione przez Ciebie we właściwych formularzach dane uczestników zawodów sportowych, w celu:

  • wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Serwisie i akceptacją regulaminu określającego warunki jej wykonania oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Serwisie i zaakceptowały właściwy regulamin określający warunki jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
  • organizacji zawodów sportowych, przygotowania list startowych i opracowania wyników zawodów – w odniesieniu do osób, których dane zostały udostępnione w procesie rejestracji uczestników zawodów sportowych, na podstawie udzielonych przez te osoby zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania informatora, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w związku z rejestracją w Serwisie, organizacji zawodów sportowych, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

W przypadku rejestracji w Serwisie, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z rejestracją w Serwisie i akceptacją regulaminu określającego warunki jej wykonania oraz do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem tej umowy, w tym realizacji procesu rejestracji konta i drużyn w naszym systemie, organizacji zawodów sportowych, przygotowania list startowych i opracowania wyników zawodów – w odniesieniu do osób, które dokonały rejestracji w Serwisie i zaakceptowały właściwy regulamin określający warunki jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (ii) w celu marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera/ informatora, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (v) w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu i organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępnione przez Ciebie dane osób – uczestników zawodów sportowych (i) w celu organizacji zawodów sportowych, przygotowania list startowych i opracowania wyników zawodów, a także opracowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (w tym w zakresie wizerunku tych osób), na podstawie zgód udzielonych przez te osoby, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iv) w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Akceptując niniejszą Politykę Prywatności oświadczasz, że uzyskałeś zgodę na udostępnienie danych osobowych wskazanych przez Ciebie uczestników zawodów sportowych.

Każda osoba potwierdzająca udział w zawodach sportowych w Serwisie lub w odpowiedzi na otrzymaną informację o zgłoszeniu jej danych wyraża zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności w filmie promocyjnym oraz na stronie internetowej Serwisu i w odnośnikach.

W przypadku przesłania Twoich danych osobowych w związku ze złożeniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym informator, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym w związku z rejestracją w Serwisie, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Twoje Prawa

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu realizacji zawartej z tą osobą umowy.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail biuro@rajdrowerowy.pl, pisemnie na adres: Compani Sp. z o. o., inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, o ile nie otrzymamy na to zgody osoby, której dotyczą, co może nastąpić na podstawie właściwego formularza, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Serwisu oraz organizacji zawodów sportowych, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

 

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Serwisie, poinformuje Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianie w zasobach Twojego konta w Serwisie.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.